Rekommenderad läsning: Svenskarna är inte dumma – det går åt rätt håll


Läsvärt från cornucopia.cornubot.se:
Svenskarna är inte dumma, utan har nu, medvetet eller antagligen mer omedvetet som kollektiv börjat gå åt rätt håll. Med dagens Sparbarometer för andra kvartalet 2012 är beskedet från SCB att tillgångarna flyttar in på bankkonton, samtidigt som skuldökningstakten fortsätter avta och sparandet öka.

Svenskens tillgångar på bankkonton ökade med drygt 50 miljarder under kvartalet, samtidigt som skulderna ”bara” ökade med knappt 32 miljarder, varav knappt 19 miljarder var rena bostadslån. Bland övriga skulder ingår förstås även blancolån på bostaden.
Svenskarnas ekonomiska frihet
stiger, om än från rekordlåga nivåer
Skuldslavindex förändras marginellt mot tidigare och utvecklingen går förstås fortfarande åt rätt håll, även om svensken fortfarande är mer slav under sina skulder, justerat för disponibel inkomst, än ens inför 90-talskrisen.
Som vi redan konstaterat var inflödet till aktiemarknaderna minimalt. Aktiesparandet var 204 miljoner och fondandelar 4.5 miljarder, där svensken samtidigt tog ut 3.2 miljarder ur aktiefonder. Istället gick räntefonder och andra fonder framåt starkt. Nettosparandet i aktiemarknaden var alltså negativt.
Skuldökningstakt 12 månader
Skuldökningstakten fortsatte att falla och är återigen på de lägsta nivåerna sedan 1997, så långt som Sparbarometern har kvartalsvärden. Deflationstrycket fortsätter, även om skulderna fortfarande ökar snabbare än BNP + KPI-inflationen, eller helt enkelt realt. Men vad som är väsentligt är att med en skuldökning på ”endast” 4.37% på 12 månader finns det inte en chans att bostadsbubblan kan fortsätta pressas uppåt, utan vi får se fortsatt stagnerad bostadsmarknad, rent av fallande. Ökandet av skulderna är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för stigande bostadspriser, oavsett vad som tjatas om brist på nybyggande, bostadsbrist etc.
Ska man sammanfatta det hela så fortsätter deflationstrycket, det rent av accelererar. Skuldökningen avtar och pengarna söker sig till räntor, speciellt bankkonton. Naturligtvis är tillgångarna alltjämt kraftigt snedfördelade, med Sverige i bottenligan över sned fördelning av tillgångarna, och det ca 5 000:- SEK per capita i banksparande de svenska hushållen uppvisade under kvartalet gäller förstås inte varje hushåll. Medianhushållet har en förmögenhet på 60 000:- kronor, men medelhushållet ligger nära 400 000:- kronor.
En liten ljusglimt i det svenska skuldmörkret alltså. Frågan blir ändå om ljuset i slutet av tunneln är solen eller strålkastaren från ett kilometerlångt godståg? För många har satsat miljonbelopp i skuldsättning på fortsatt stigande bostadspriser, oavsett om de ”köpt bara för att bo”. Även de har räknat med att få tillbaka riskerade skulder.
Deflation, bitchez!

Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld?

Läs kommentarer och kommentera inlägget på http://cornucopia.cornubot.se/.Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *