Daniel Croona

förenar nytta med nöje

×
Daniel Croona

Top 20, 5-sekundersfilmer

En YouTube – favorit som borde ses!

Ett ihopklipp av 5-sekundersfilmer, reglerna är enkla: 2 sekunder inledningstext, 5 sekunder film, 1 sekund avslutningstext. Kärnfullt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *